Elvy on Tampereen alueella toimiva, Pirkkalaan keskittynyt Erityistä tukea
tarvitsevien lasten vanhempien yhdistys ry, joka perustettiin vuonna 2005.

Toimimme ensisijaisesti vertaistukiryhmänä, mutta tarjoamme myös tietoa
vammaisten- ja erityislasten vanhemmille ja muille erityislasten asiosta
kiinnostuneille.

Tällä hetkellä Elvyssä on 32 jäsenperhettä, joista 5 on ns. tukijäseniä, eli
heillä ei itsellään ole erityislapsia mutta he haluavat olla toiminnassamme
mukana.

Olemme valtakunnallisen Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n paikallisyhdistys.
Liiton jäsenenä osallistumme myös valtakunnallisiin hankkeisiin ja sitä kautta
vaikutamme myös Pirkkalaisten erityislasten elämänlaatuun

Tavoitteenamme on tarjota erityislasten vanhemmille mahdollisuuksia jakaa
kokemuksia ja ajatuksia samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Toimimme myös yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa ja
kehitämme erilaisia tukipalvelumuotoja arjessa selviytymiseksi.